Project_Logo_Resvinn

Mindre svinn.
Mera mat.

Ett samarbetsprojekt där 50 företag och organisationer utvecklar metoder för att rädda ätbar mat och minska matsvinnet i Sverige.

Projektet Resvinn

Vi vill minska matsvinnet* i Sverige genom att utveckla effektiva system för att omfördela överskottsmat*.

För att göra det på ett bra sätt behöver vi titta på lösningar för logistik, nya affärsmodeller, IT-system, samt kommunikation och beteendeförändringar.

Så här minskar vi matsvinnet

Projektet fokuserar på att restauranger och skolor tar tillvara på överskottsmat som butiker och grossister annars skulle ha slängt.

Genom att visa att det går att laga bra mat av sånt som ofta slängs eller ratas hemma hoppas vi inspirera elever och restaurangbesökare till nya tankesätt. Detta är en utbildningsinsats i den attityd- och beteendeförändring som krävs för att minska matsvinnet hos svenska hushåll.

* Matsvinn är mat som har slängts, men som skulle kunnat säljas eller ätas om den hanterats annorlunda.

* Överskottsmat är mat som går att äta men som riskerar att slängas för att den inte går att sälja, t.ex. en ledsen tomat eller en förpackning med potatis där bäst-före datumet passerat i butiken.

Om projektet

Resvinn startade hösten 2018 som en förstudie och bestod då av åtta projektpartners.

Under förstudien tog vi fram förslag på hur ett system för att omfördela överskottsmat mellan butiker/grossister och skolor/restauranger kan fungera. Detta system testades i Göteborg med goda resultat (läs mer här).

När förstudien tog slut ansökte vi om ett fullskaligt projekt, som startades i november 2019 och nu pågår för fullt.

Vi har vuxit till 50 projektpartners och i gruppen finns det fantastisk kunskap och engagemang för att minska matsvinnet i Sverige.

Fokusområden

Projektet är fokuserat kring fem områden som identifierades i förstudien: logistik, affärsmodeller, beteende, IT-system, och restaurangers omställning. 

Målet är att ta fram användbara rekommendationer, guider och material inom varje område, så att nya företag och organisationer på ett enkelt sätt ska kunna sätta upp sina egna omfördelningssystem.

För att veta vad som fungerar så behöver vi testa på riktigt, så ett annat viktigt fokus är att utföra tester inom ramarna för projektet. Lärdomarna från testerna återkopplas in till de fem områdena, och testerna utgör såklart också en bra möjlighet att prova våra rekommendationer, guider och material under tiden.

Vi som gör det

Här är de projektpartners från restaurang, skola, butik, grossist, logistik, it och kommunikation som tillsammans genomför projektet Resvinn.

För oss representerar Resvinn ett konkret projekt och koncept som främjar miljö, hälsa, hållbarhet och innovation – våra hjärtefrågor och något våra kök jobbar med dagligen.

Anna Blomqvist
Måltidsutvecklare, Academedia Support AB

I projektet Resvinn samlas aktörer med gemensamt mål och är ett forum behandla en gemensam utmaning. Det är oerhört inspirerande att vara delaktig i ett projekt laddat med så mycket kompetenta människor.

Christoffer Carlsmose
Corporate Sustainability Manager, Menigo Foodservice AB

Det bästa med Resvinn är samarbetet mellan olika aktörer som det möjliggör, tillsammans löser vi hinder och hittar nya kreativa möjligheter.

Emma Nilsson Billefors
ICA-handlare, ICA Maxi Nacka

Resvinn kopplade ihop Nordish med Coop i Väst och tillsammans räddar vi nu 500 kg frukt och grönt i veckan. Projektet är en grym plattform för alla som vill vara med och förändra matsystemet till något bättre och mer hållbart!

Philip Axelsson
Grundare & VD, Nordish Market

Det krävs bred samverkan för att lösa en så komplex utmaning som matsvinn. Tillsammans finns stor potential att minska svinnet så väl i hemmet som i livsmedelskedjan.

Amelie Silfverstolpe
Ansvarig Hållbar Innovation, Axfoundation

Det bästa med Resvinn är att de har samlats så många olika aktörer från hela Sverige som tillsammans vill bidra till att minska matsvinnet på olika sätt.

Vi på City Gross Ytterby har genom Resvinn kunnat skänka flera 100kg mat till en gymnasieskola i Göteborg varje vecka […] utöver våra svinnlådor som vi säljer i butik.

Emma Kullbratt
Butiksbiträde, Sociala medier ansvarig City Gross Ytterby

Med projektet tas ett större helhetsgrepp runt matsvinns frågan och den samlade kompetensen och drivet inom projektet är inspirerande hög.

Anders Samuelsson
Kreativ ledare
Blå Huset – Gotthards Krog

2017 började arbetet med överskottsmat på Backaskolan i Landvetter, då var vi väldigt ensamma om att lyfta denna form av matsvinn. Resvinn synliggör problematiken men viktigast är att vi är många som tillsammans hittar lösningar och ser möjligheter. 

Anna Löfgren Adén
Miljöutvecklare, måltidsservice Härryda kommun

Vi på da Matteo arbetar aktivt med ett hållbart tänkande, med fokus på kvalitet och ökad medvetenhet. Just därför tycker vi att Resvinn är en bra plattform där flera olika aktörer kan få utrymme och arbeta mot samma mål.

Clara Drake Pihlgren
Marketing & event, da Matteo AB

På gång i projektet

Torsdag 2 december, kl 10:00-12:00

ReSvinn slutwebinar

Projektet lider mot sitt slut och det är dags att summera alla insikter och lärdomar som uppkommit under de senaste 2 åren.

Vi får höra olika projektdeltagares erfarenheter och avslutar sessionen med en paneldiskussion.

Se detaljerat program och anmäl dig via länken här

Material och länkar


Projektet ReSvinn – Mindre svinn. Mera mat.

Filmen introducerar projektet Resvinn som har samlat 44 stycken företag och organisationer i Sverige som tillsammans arbetar för att minska matsvinnet genom att utveckla effektiva redistributionslösningar och främja beteendeförändring i hushållen.

Filmen beskriver projektpartnern Academedias engagemang i Resvinn


Webinar nr 1, 24 augusti 2020

Så minskar du svinnet – kockarnas tips

Fyra kockar med gedigen erfarenhet pratar om hur de jobbar med matsvinn i sina restauranger, och ger oss sina bästa tips på att minska matsvinnet i hemmet.

Kolla på inspelningen här

Webinar nr 2, 14 januari 2021

Hur kan butiker hjälpa kunder att minska sitt matsvinn?

Få konkreta tips om hur det går att jobba med att minska matsvinn från Coop Stormarknad Visby, Ica Maxi Nacka, Restauranglabbet och PBM.

Kolla på inspelningen här

Webinar nr 3, 26 maj 2021

Långvarig beteendeförändring i hushållen för minskat matsvinn

Det största matsvinnet i Sverige sker i våra hushåll och det kommer krävas flera beteendeförändringar för att drastiskt minska svinnet. Fyra experter på matsvinn och beteendeförändringar diskuterar vilken stöttning hushållen behöver för att få till en varaktig beteendeförändring.

Webinar nr 4, 21 september 2021

Logistiklösningar för att rädda mat

Resultat från tester inom projektet Resvinn och rekommendationer för effektiva logistiklösningar för redistribution av överskottsmat. 

Webinar nr 5, 4 oktober 2021

Hur kan skolor bidra till minskat matsvinn i hela samhället?

Resultat och lärdomar från tester som har omfattat olika sätt att utbilda elever i att minska matsvinnet i skolan och hemma.

I projektet har vi räddat matsvinn från butiker och grossister till servering och hemkunskapsundervisningen. 

Webinar nr 6, 4 november 2021

IT-lösningar för minskat matsvinn

Resultat och lärdomar från projektet Resvinn. Presentation av utvecklad IT-lösning samt analys av olika marknadsplatser för att rädda mat.

Diskussion om hur IT-lösningar och digitalisering kan bidra till minskat matsvinn genom bättre distribution och spårning av överskottsmat.


Material för dig som jobbar i livsmedelsbutik

Senast uppdaterad 24 september 2021

Vi har samlat tips och stöttning kring hur det går att jobba med att minska matsvinnet i butik.

Presentation om matsvinn

Senast uppdaterad 10 juni 2021

En presentation som beskriver Resvinn, statistik om matsvinn, snabba frågor om beteenden hemma, diskussionsfrågor och uppgifter man kan göra hemma.

Använd gärna hela eller delar av presentationen om du ska prata om matsvinn och inspirera till hur man kan minska det i hushållen.

Checklista vid uppstart av samarbete

Senast uppdaterad 20 september 2021

För att underlätta och snabba på uppstarten har vi kokat ner insikterna från testerna i projektet till en smidig checklista.

Använda gärna denna som stöd vid ett första möte av ett samarbete kring omfördelning av överskottsmat.

Läs mer om varje arbetsområde

Logistik

Varför?

I tidigare projekt kring system för omfördelning av livsmedel (många andra typer av produkter också) så beskrivs ofta logistiken som det största hindret för att få systemen att fungera på sikt. Framför allt handlar det om att transportkostnaden blir för hög. Därför har vi stort fokus på transporten och att hitta lösningar som har låga kostnader, är bra för miljön och passar de arbetssätt som butikerna, transportörerna och restaurangerna har.

En arbetshypotes från förstudien är att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av befintliga transporter till och från butiker och restauranger.

Vad vi gör

Vi testar och utvärderar olika transportupplägg genom de tester som pågår. Hittills har fem olika transportupplägg testats och utvärderats och fler kommer att ske under 2021, där vi bland annat har mätt transportkostnaden/kg räddad mat för att kunna jämföra med att köpa in råvaror på vanligt sätt.

Under våren 2021 har en kandidatuppsats utvärderat de olika lösningarnas miljöpåverkan.

I slutet av projektet kommer rekommendationer att presenteras för hur logistiken kan sättas upp i form av t.ex. olika fordon, frekvenser och volymer.

Vill du veta mer?

Kontakta Jessica Wehner på Chalmers Industriteknik

IT-system

Varför?

I förstudien formulerades tre områden som en IT-lösning kan bidra med.

1. Spårbarhet

En IT-lösning kan göra att företag och organisationer på ett enkelt och säkert sätt kan säkerställa att lagkraven kopplat till spårbarhet uppfylls. När vi vet exakt vilka varor som vi hanterar kan vi också dela den informationen, så att restaurangerna och skolorna vet vad som kommer att levereras – vilket beskrivs som värdeskapande av projektpartners som deltar i tester.

2. Information om upphämtning och leveranser

Oftast sker transporter enligt fasta upphämtnings- och leveransdagar och tider, men så händer saker längs vägen. Ibland finns det inget att hämta, en transport kan vara försenad eller transportören kan ha problem att hitta rätt. En IT-lösning kan säkerställa att alla inblandade får information om när det blir förändringar mot den ursprungliga planen och kan anpassa sig därefter

3. Marknadsplats

De som har överskottsmat måste kopplas ihop med dem som kan ta emot den. I projektet undersöker vi därför när och hur en digital marknadsplats kan hjälpa till att matcha utbud och efterfrågan.

Vad vi gör

Just nu utvecklas en IT-lösning av projektparterna WhyWaste och Gordon Tech som kommer att täcka behoven kopplat till spårbarhet och information om upphämtning och leveranser. Under våren 2021 kommer denna lösning att testas i pågående tester. Parallellt med detta så analyserar vi behovet av en digital marknadsplats.

Vill du veta mer?

Kontakta Anna Engström på Chalmers Industriteknik

Affärsmodeller

Varför?

När man sätter upp system för omfördelning av överskottsmat så kommer nya samarbeten att sjösättas. För att säkerställa att dessa samarbeten blir långvariga fokuserar arbetet med affärsmodeller på två områden.

1. Olika sätt att samarbeta

Hitta modeller som alla involverade är nöjda med genom att identifiera drivkrafter och barriärer hos deltagarna.

2. Kostnader

Säkerställa att systemets totala kostnader är lägre än inköp av förstahands-produkter och att kostnader och intäkter fördelas mellan alla involverade på ett rättvist och transparent sätt.

Vad vi gör

Arbetet utförs i tätt samarbete med testerna för att få förståelse för drivkrafter, barriärer och kostnader. Insikterna från dom kommer också att utvecklas genom möten och workshops med projektdeltagare.

I slutet av projektet kommer olika förslag på affärsmodeller och möjliggörare för långvariga och lyckade samarbeten att presenteras.

Vill du veta mer?

Kontakta Hafdis Jonsdottir på Chalmers Industriteknik

Beteende

Varför?

För att restauranger, skolor och butiker ska kunna inspirera sina gäster, kunder och elever att minska svinnet hemma så behöver dom rätt verktyg. Det handlar både om att hitta rätt kommunikationskanaler och att det finns material för respektive kommunikationskanal.

Vad vi gör

Genom möten och workshops med projektdeltagare har en första version utav en kommunikationsguide tagits fram, som ska stötta restauranger, skolor och butiker. Denna kommer att vidareutvecklas under projektet och kommer sen finnas tillgänglig för alla som vill hjälpa till att uppmuntra gäster, kunder och elever att minska svinnet hemma.

Vill du veta mer?

Kontakta Anna Mighetto på Where is my pony

Restaurangers omställning

Varför?

Vi vill göra omställningen så enkel som möjligt för restauranger och skolor som vill börja ta emot överskottsmat. För att börja ta emot överskottsmat så krävs det nya arbetssätt för planering, sortering, prepp och servering. En utmaning är till exempel att man ofta inte vet vad som kommer förrän leveransen anländer, vilket gör att det inte går att sätta exakta menyer i förväg.

Vad vi gör

FOOD WASTE 2.0

Food Waste 2.0 är en webinarserie som utförs av Restauranglabbet. Följ med på en resa i 6 delar där vi dyker ner i matsvinnet för att hitta framtidens lösningar.

Vill du veta mer?

Kontakta Johan Gotteberg på Restauranglabbet

Tester

Varför?

Möten och workshops i alla ära, men vi tror att man lär sig mest när man testar. Därför kommer vi inom Resvinn att genomföra cirka 15 tester där vi mäter, testar nya arbetssätt och utvärderar.

Vad vi gör

Snart kommer du att kunna läsa mer om de tester vi genomför här.

Vill du veta mer?

Kontakta Jessica Wehner på Chalmers Industriteknik

Projektledning

För övriga frågor kring projektet, kontakta Jessica Wehner på Chalmers Industriteknik, som är övergripande projektledare för hela Resvinn-projektet.