Project_Logo_Resvinn

Mindre svinn.
Mera mat.

Ett samarbetsprojekt där 50 företag och organisationer utvecklade metoder för att rädda ätbar mat och minska matsvinnet i Sverige.

Projektet Resvinn

Vi ville minska matsvinnet* i Sverige genom att utveckla effektiva system för att omfördela överskottsmat*.

För att kunna göra det på ett effektivt sätt tittade vi på lösningar för nya affärsmodeller, logistik och IT-system, samt hur vi kommunicerar för att åstadkomma långvariga beteendeförändringar.

Så här minskade vi matsvinnet

Projektet fokuserade på att restauranger, skolor och välgörenhetsorganisationer tog tillvara på överskottsmat från butiker och grossister. Under de två år som projektet pågick räddades över 95 ton mat från att bli matsvinn.

Genom att visa att det går att laga bra mat av sånt som ofta slängs eller ratas hemma hoppades vi inspirera elever och restaurangbesökare till nya tankesätt. Detta är en utbildningsinsats i den attityd- och beteendeförändring som krävs för att minska matsvinnet hos svenska hushåll.

* Matsvinn är mat som har slängts, men som skulle kunnat säljas eller ätas om den hanterats annorlunda.

* Överskottsmat är mat som går att äta men som riskerar att slängas för att den inte går att sälja, t.ex. en ledsen tomat eller en förpackning med potatis där bäst-före datumet passerat i butiken.

Om projektet

Resvinn startade hösten 2018 som en förstudie och bestod då av åtta projektpartners.

Förstudien tog fram ett förslag på hur ett system för att omfördela överskottsmat mellan butiker/grossister och skolor/restauranger kan fungera. Detta system testades i Göteborg med goda resultat (läs mer här).

När förstudien tog slut beviljades ett fullskaligt projekt, som startades i november 2019 och avslutades i december 2021. Vi växte under projektets gång och till sist var vi 50 projektpartners med fantastisk kunskap och engagemang för att minska matsvinnet i Sverige.

Tillsammans har denna grupp utvecklat och testat lösningar för att omfördela överskottsmat från grossister och butiker till restauranger, skolor och välgörenhetsorganisationer. Detta samtidigt som flera av projektets deltagande parter upplevt en väldigt tuff tid med anledning av Covid-19.

butik

Fokusområden

Projektet fokuserade kring fem områden som identifierades i förstudien: logistik, affärsmodeller, beteende, IT-system, och restaurangers omställning. 

Målet var att ta fram användbara rekommendationer, guider och material inom varje område, så att nya företag och organisationer på ett enkelt sätt ska kunna sätta upp sina egna omfördelningssystem.

byggstenar_projekt

Vi som gjorde det

Här är de projektpartners från restaurang, skola, butik, grossist, logistik, it och kommunikation som tillsammans genomförde projektet Resvinn.

För oss representerar Resvinn ett konkret projekt och koncept som främjar miljö, hälsa, hållbarhet och innovation – våra hjärtefrågor och något våra kök jobbar med dagligen.

Anna Blomqvist
Måltidsutvecklare, Academedia Support AB

I projektet Resvinn samlas aktörer med gemensamt mål och är ett forum behandla en gemensam utmaning. Det är oerhört inspirerande att vara delaktig i ett projekt laddat med så mycket kompetenta människor.

Christoffer Carlsmose
Corporate Sustainability Manager, Menigo Foodservice AB

Det bästa med Resvinn är samarbetet mellan olika aktörer som det möjliggör, tillsammans löser vi hinder och hittar nya kreativa möjligheter.

Emma Nilsson Billefors
ICA-handlare, ICA Maxi Nacka

Resvinn kopplade ihop Nordish med Coop i Väst och tillsammans räddar vi nu 500 kg frukt och grönt i veckan. Projektet är en grym plattform för alla som vill vara med och förändra matsystemet till något bättre och mer hållbart!

Philip Axelsson
Grundare & VD, Nordish Market

Det krävs bred samverkan för att lösa en så komplex utmaning som matsvinn. Tillsammans finns stor potential att minska svinnet så väl i hemmet som i livsmedelskedjan.

Amelie Silfverstolpe
Ansvarig Hållbar Innovation, Axfoundation

Det bästa med Resvinn är att de har samlats så många olika aktörer från hela Sverige som tillsammans vill bidra till att minska matsvinnet på olika sätt.

Vi på City Gross Ytterby har genom Resvinn kunnat skänka flera 100kg mat till en gymnasieskola i Göteborg varje vecka […] utöver våra svinnlådor som vi säljer i butik.

Emma Kullbratt
Butiksbiträde, Sociala medier ansvarig City Gross Ytterby

Med projektet tas ett större helhetsgrepp runt matsvinns frågan och den samlade kompetensen och drivet inom projektet är inspirerande hög.

Anders Samuelsson
Kreativ ledare
Blå Huset – Gotthards Krog

2017 började arbetet med överskottsmat på Backaskolan i Landvetter, då var vi väldigt ensamma om att lyfta denna form av matsvinn. Resvinn synliggör problematiken men viktigast är att vi är många som tillsammans hittar lösningar och ser möjligheter. 

Anna Löfgren Adén
Miljöutvecklare, måltidsservice Härryda kommun

Vi på da Matteo arbetar aktivt med ett hållbart tänkande, med fokus på kvalitet och ökad medvetenhet. Just därför tycker vi att Resvinn är en bra plattform där flera olika aktörer kan få utrymme och arbeta mot samma mål.

Clara Drake Pihlgren
Marketing & event, da Matteo AB

Material och länkar


Slutrapport

December 2021

I den här rapporten sammanställs lärdomar och rekommendationer kring hur olika organisationer kan börja arbeta med överskottsmat; hur samarbeten kan sättas upp mellan avsändare och mottagare, hur passande transportlösningar hittas, hur processerna i köket behöver anpassas och hur det kan kommuniceras kring ämnet.

Checklista vid uppstart av samarbete

Senast uppdaterad 13 december 2021

För att underlätta och snabba på uppstarten vid ett nytt samarbete kring omfördelning av överskottsmat har vi kokat ner insikterna i projektet till en smidig checklista.

Använda gärna denna som stöd vid ett första möte/samtal.

Material för dig som jobbar i livsmedelsbutik

Senast uppdaterad 24 september 2021

Vi har samlat tips och stöttning kring hur det går att jobba med att minska matsvinnet i butik.

Material för dig som jobbar i skolan

Senast uppdaterad 13 december 2021

Tips och stöttning kring hur det går att jobba med att minska matsvinnet i skolmiljön.

Material för dig som jobbar i restaurang

Senast uppdaterad 13 december 2021

Vi har samlat tips och stöttning kring hur det går att jobba med att minska matsvinnet för restauranger.

Presentation om matsvinn

Senast uppdaterad 10 juni 2021

En presentation som beskriver Resvinn, statistik om matsvinn, snabba frågor om beteenden hemma, diskussionsfrågor och uppgifter man kan göra hemma.

Använd gärna hela eller delar av presentationen om du ska prata om matsvinn och inspirera till hur man kan minska det i hushållen.


Webinar nr 1, 24 augusti 2020

Så minskar du svinnet – kockarnas tips

Fyra kockar med gedigen erfarenhet pratar om hur de jobbar med matsvinn i sina restauranger, och ger oss sina bästa tips på att minska matsvinnet i hemmet.

Kolla på inspelningen här

Webinar nr 2, 14 januari 2021

Hur kan butiker hjälpa kunder att minska sitt matsvinn?

Få konkreta tips om hur det går att jobba med att minska matsvinn från Coop Stormarknad Visby, Ica Maxi Nacka, Restauranglabbet och PBM.

Kolla på inspelningen här

Webinar nr 3, 26 maj 2021

Långvarig beteendeförändring i hushållen för minskat matsvinn

Det största matsvinnet i Sverige sker i våra hushåll och det kommer krävas flera beteendeförändringar för att drastiskt minska svinnet. Fyra experter på matsvinn och beteendeförändringar diskuterar vilken stöttning hushållen behöver för att få till en varaktig beteendeförändring.

Webinar nr 4, 21 september 2021

Logistiklösningar för att rädda mat

Resultat från tester inom projektet Resvinn och rekommendationer för effektiva logistiklösningar för redistribution av överskottsmat. 

Webinar nr 5, 4 oktober 2021

Hur kan skolor bidra till minskat matsvinn i hela samhället?

Resultat och lärdomar från tester som har omfattat olika sätt att utbilda elever i att minska matsvinnet i skolan och hemma.

I projektet har vi räddat matsvinn från butiker och grossister till servering och hemkunskapsundervisningen. 

Webinar nr 6, 4 november 2021

IT-lösningar för minskat matsvinn

Resultat och lärdomar från projektet Resvinn. Presentation av utvecklad IT-lösning samt analys av olika marknadsplatser för att rädda mat.

Diskussion om hur IT-lösningar och digitalisering kan bidra till minskat matsvinn genom bättre distribution och spårning av överskottsmat.

Webinar nr 7, 2 december 2021

Slutwebinar ReSvinn

Projektet går mot sitt slut och vi delar insikter, erfarenheter och resultat från olika projektdeltagare.

Webinariet avrundas med en paneldiskussion med några konkreta tips och tankar för att fortsätta minska matsvinnet i Sverige.


Projektet ReSvinn – Mindre svinn. Mera mat.

Filmen introducerar projektet Resvinn som har samlat 44 stycken företag och organisationer i Sverige som tillsammans arbetar för att minska matsvinnet genom att utveckla effektiva redistributionslösningar och främja beteendeförändring i hushållen.

Filmen beskriver projektpartnern Academedias engagemang i Resvinn

Läs mer om varje arbetsområde

Logistik

Logistiken beskrivs oftast som det största hindret för att få systemet att fungera på sikt. Framför allt handlar det om att transportkostnaden blir för hög i relation till värdet på varorna som skickas.

Därför har projektet haft stort fokus på transporten och att hitta lösningar som har låga kostnader, är bra för miljön och passar de arbetssätt som butikerna, transportörerna och restaurangerna redan har.

En arbetshypotes från förstudien var att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av befintliga transporter till och från butiker och restauranger. Detta bidrar till att hålla nere negativ miljöpåverkan

Projektet testade och utvärderade fyra olika transportupplägg, där bland annat transportkostnaden per kilo räddad mat mättes, för att kunna jämföra med att köpa in råvaror på vanligt sätt.

Kandidatuppsats

Under våren 2021 har en kandidatuppsats utvärderat de olika lösningarnas miljöpåverkan.

Vill du veta mer?

Läs slutrapporten här (öppnas i nytt fönster)

IT-system

I förstudien formulerades tre områden som en IT-lösning kan bidra med.

1. Spårbarhet av varor – för att säkerställa uppfyllnad av lagkrav

2. Information om upphämtning och leveranser – för att effektivisera logistiken

3. Tillgång till marknadsplats – för att matcha utbud och efterfrågan

För att skapa en IT-lösning behövs förståelse för hur informationskedjan för överskottsmat ser ut och vem som tar ansvar för vad. En kritisk punkt är hur informationen läggs in i systemen, en annan rör vem som lägger tiden på att administrera informationen.

En systemlösning riktat mot butiker utvecklades av projektpartnern Whywaste, som främst fokuserar på spårbarhetsaspekten. https://resvinn.se/spara-maten/

Vill du veta mer?

Läs slutrapporten här (öppnas i nytt fönster)

Affärsmodeller

När man sätter upp system för omfördelning av överskottsmat så kommer nya samarbeten att sjösättas. För att säkerställa att dessa samarbeten blir långvariga fokuserade arbetet med affärsmodeller på två områden.

1. Kostnadsrelaterade (ekonomiska) incitament

Säkerställa att systemets totala kostnader är lägre än inköp av förstahandsprodukter, och att kostnader och intäkter fördelas mellan alla involverade på ett rättvist och transparent sätt.

2. Andra (icke-ekonomiska) incitament

Hitta modeller som alla involverade är nöjda med genom att identifiera drivkrafter och barriärer hos deltagarna.

Relationer

För att få till ett framgångsrikt samarbete är relationen mellan avsändare och mottagare mycket viktig, vilket kan gynnas av direkta 1-1 samarbeten. 

Vill du veta mer?

Läs slutrapporten här (öppnas i nytt fönster)

Beteende

Genom tydlig och normativ kommunikation på plats i butik och restaurang kan det skapas uppmärksamhet kring matsvinnsfrågan, och för stunden eventuellt påverka de gäster och kunder som ser kommunikationen. Förhoppningen är att väcka en tanke som leder till en beteendeförändring i hemmet – där den största delen av matsvinnet uppstår.

Projektet har visat att det handlar både om att hitta rätt kommunikationskanaler och att det finns material för respektive kommunikationskanal. Därför skapades guider och resurser för butiker och restauranger, se Nedladdningsbart material.

Vill du veta mer?

Läs slutrapporten här (öppnas i nytt fönster)

Restaurangers omställning

För att börja ta emot överskottsmat så krävs det nya arbetssätt för planering, sortering, prepp och servering. En utmaning är till exempel att man ofta inte vet vad som kommer förrän leveransen anländer, vilket gör att det inte går att sätta exakta menyer i förväg.

För att underlätta för fler restauranger och storkök att använda överskottsmat har projektet tagit fram konkreta rekommendationer och riktlinjer (se Nedladdningsbart material)

FOOD WASTE 2.0

Food Waste 2.0 är en webinarserie som utfördes av Restauranglabbet där experter och sakkunniga från olika delar inom restaurang- och livsmedelsbranschen diskuterar bland annat hur matförluster kan minskas och effektiviseringar uppnås. Se webinarierna här.

Vill du veta mer?

Läs projektets slutrapport

Tester

I projektet genomfördes totalt 17 tester i 7 städer där restauranger, skolor och välgörenhetsorganisationer tog emot överskottsmat från butiker och grossister.

Testerna pågick olika länge men samtliga genomfördes under perioden mars 2019 till december 2021

Tillvägagångssättet för att etablera de samarbeten som utgjorde grunden för respektive test, bestod i ett första steg att prata med potentiella mottagare för att se om de kunde vara intresserade av att ta emot och tillaga överskottsmat.

I nästa steg togs kontakt med butiker och grossister i närheten av mottagarna. Det geografiska avståndet mellan de berörda aktörerna var en viktig faktor i matchningen.

I det sista steget var målet att hitta en
transportör för omfördelning av överskottsmat mellan avsändare och mottagare. En effektiv lösning för omfördelning av överskottsmat karaktäriseras av att befintliga logistikflöden används, att inga nya transporter generas, och att transporten är kostnadseffektiv.


Testerna ägde rum i Göteborg, Malmö, Stockholm, Skövde, Norrtälje, Umeå och Örebro. Under testperioden samlades data in såsom leveransdatum, matkategorier i sändning, vikt per kategori och vikt bortsorterat.

Vill du veta mer?

Läs slutrapporten här (öppnas i nytt fönster)